Erwin Clauws

terug naar de hoofdpagina


Monumentaal werk

Serie Abstract Characters

De reeks monumentale tekeningen “Abstract Characters” (250x193 cm elk) is ontstaan uit een door Erwin uitgevoerd plastisch onderzoek naar “het geven van betekenis aan het begrip lijn”.
Door het bestudeerd uitzuiveren van vormen via perspectief, verhouding en kleur heeft hij ontdekt dat het mogelijk is om lijnencombinaties te koppelen aan universele menselijke karaktertrekken die op zichzelf niet figuratief zijn weer te geven zonder in een typische karikatuur-strip-cartoonstijl te vervallen.
Door de karaktertrek als titel te gebruiken wordt de tekening in zekere zin figuratief en wordt de toeschouwer geconfronteerd met een eerste vraag naar zowel de legitimiteit van het begrip “abstract” als het begrip ”figuratief” in zijn tekening, naast een tweede vraag over de juistheid van ’s kunstenaars bewering van een typische tekening te koppelen aan een welbepaalde titel (en dus karaktertrek). Ondanks deze niet evidente vragen zijn de tekeningen eveneens bedoeld als een eenvoudig te appreciëren esthetische reeks die verder bouwt op de grondvesten van de gekende abstracte kunst en “de lijn met betekenis” tot een limiet duwt.

De werken zijn uitgevoerd met eenvoudig pastelkrijt op papier.

Deze werken namen een belangrijke plaats in in Erwins plastisch onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract” (mei 2010-mei 2012).

Drie werken uit deze serie werden met de tweede prijs gelauwerd in de drie jaarlijkse “Prijs van Asse – editie 2010 (België)”

Elk werk komt in een oplage van 9 exemplaren. Ieder exemplaar wordt telkens opnieuw door de kunstenaar zelf uitgevoerd, zodat de authenticiteit bewaard blijft.


de Onwrikbare — l’Inébranlable — the Immovable — der Unerschütterliche
[2010 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm – a.c.216] – Prijs Beeldende Kunst, Asse 2010, België


de Hardvochtige — l’Impitoyable — the Heartless — der Hartherzige
[2011 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm – a.c.244]


de Zachtmoedfige – The Kind-hearted – Le Douce – Der Milde
2012 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm – a.c.290]

de Twijfelaar – the Doubter – le Sceptique – der Zweifler
2015 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm

de Twijfelaar – the Doubter – le Sceptique – der Zweifler op EXPO in Shoobill (Antwerpen 2016) samen met werk van MdSt


de Beschermer – the Protector – le Protecteur – der Beschützer
in voorbereiding / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm


de Ongeduldige – the Impatient – l’ Impatient – der Ungeduldige
in voorbereiding / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm


de Aanwezige — le Présent — the Person Present — der Anwesende
[2011 / pastel on heavyweight paper / presentation on DiBond 4 mm —250 x 193 cm – a.c.243]de Onwankelbare — l’Imperturbable — the Unshakable — der Unbeirrbare
[2010 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm – a.c.218] – Prijs Beeldende Kunst, Asse 2010, België


de Onaanvechtbare — l’Incontestable — the Indisputable — der Unanfechtbare
[2010 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 193 cm – a.c.217] – Prijs Beeldende Kunst, Asse 2010, België


Le déjeuner sur l’herbe

Net zoals de tekeningenreeks “Abstract Characters” vindt dit werk zijn oorsprong in het artistiek onderzoek “The Conscious Quintessence of the Abstract” en is het een afgeleide van deze tekeningenreeks. In dit werk volgt de werkmethodiek echter de omgekeerde weg van van de serie “Abstract Characters” door de vraag te stellen: is het mogelijk om een abstract beeld te maken vanuit een gegeven en aanwezig gevoel in bestaande kunstwerken.
Voor een volledige uitleg rond de werkmethodiek en het noodzakelijke tweede deel — twee containers met restafval — verwijs ik naar dit deel in het onderzoek
The Conscious Quintessence of the Abstract — een onderzoek naar verborgen betekenissen achter het abstracte beeld” (mei 2010-mei 2012).

Le déjeuner sur l’herbe — [2011 / pastel op ultra zwaar papier / 250 x 188 cm – a.c.238b]