Erwin Clauws

terug naar de hoofdpagina


Edities en artist's books

EDITIE Six Vanscapes – series One
landscape, cityscape, rural and semi-rural pictures photographed from a moving van on a highway

Het belangrijkste element in deze series “Vanscapes” is het fotografisch vastleggen van beelden die de hedendaagse Westerse mens maar al te goed kent zonder er op een reflectieve wijze naar te kunnen kijken: nl. het voorbijflitsende bijzonder gedifferentieerde landschap langs een autosnelweg. Het landschap dat voortdurend van stemming wisselt tussen natuur, schoonheid, rust, verstedelijking van de randgebieden van de stad, uitwijking van het industriegebied naar de rand van de snelweg, vervuiling en specifieke autosnelweg signalisatie.

aaa

aaa

aaa

aaa

Editie Six Vanscapes – series One — landscape, cityscape, rural and semi-rural pictures photographed from a moving van on a highway
Zes digitale prints op papier: Vanscape, series One, nr. 1 (a.c. 358-a) — Vanscape, series One, nr. 2 (a.c. 358-b) — Vanscape, series One, nr. 3 (a.c. 358-c) — Vanscape, series One, nr. 4 (a.c. 358-d) — Vanscape, series One, nr. 5 (a.c. 358-e) — Vanscape, series One, nr. 6 (a.c. 358-f).

Zes originele kunstenaarsprints verzameld in een kartonnen zwarte doos — elke print 59,4x42 cm — Epson Ultrachrome K3 Ink op Proline Glossy Photopaper 300 gr — artist’s catalogue n° 358 • editie van 30 exemplaren — gesigneerd en genummerd door de kunstenaar • © 2013 — concept, tekeningen, grafisch ontwerp, prints: Erwin Clauws
(Alle rechten voorbehouden, geen enkel deel mag uit deze editie worden gereproduceerd op enigerlei wijze – mechanisch, elektronisch of digitaal, inclusief de reproductie in www-gebaseerde informatie, zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar)EDITIE Almost Nothing – In memory of Jonathan Harvey

Deze editie is een ode aan de componist Jonathan Harvey, in 2012 overleden.
Het volgende stukje tekst dat ik heb geschreven is bijgevoegd op nhet colophonblad van de editie:

Jonathan Harvey behoorde ongetwijfeld tot de meest invloedrijke componisten van zijn generatie. Hij zocht in de jaren 1960 aansluiting bij de radicale internationale avant-garde. Vertegenwoordigers van die stroming, zoals Milton Babbitt en Karlheinz Stockhausen, hadden een duidelijke invloed op zijn werk. Zo toonde Harvey zich sterk geïnteresseerd in elektronisch gegenereerde muziek en wiskundige benaderingen van klanken en structuren. Hij studeerde en werkte aan het begin van de jaren 1980 zelfs een tijdje aan het IRCAM – het Parijse instituut dat door Pierre Boulez in het leven was geroepen om met internationale interdisciplinaire teams de interactie tussen muziek en technologie te onderzoeken.
In zijn onderzoek en evolutionair denken streefde Jonathan Harvey naar een muzikaal samenvloeien van deze wiskundige benadering met zijn interesse voor mystieke filosofieën, in het bijzonder het Boeddhisme. Jonathan Harvey was er zich terdege van bewust dat zijn beide invloedsferen als bron het Abstracte gebied hebben. De ene invloedsfeer herkent zich in de universele Ordening van de Kosmos, de andere in de Evolutie van de Kosmos en beiden communiceren onderling door de constante Beweging van de Kosmos. Het was telkens opnieuw de muzikale omzetting van deze drie Beginselen in hun onnoemlijke hoeveelheid aan intellectuele, emotionele en materiële nuances die Jonathan Harvey betrachtte.
Zijn werk is daardoor vaak heel emotioneel geladen, hoogst expressief en zeer communicatief te noemen.

De editie tracht niet de muzikale taal van Jonathan Harvey te illustreren. Het geheel van de zes digitale tekeningen trachten de oer inspiratiebron voor zijn composities uit te drukken — het principe van het eeuwig herhalend en steeds wijzigend samenvloeien van Kosmische Orde met Kosmische Evolutie — in combinatie met Harvey's persoonlijke studiegebieden, nl. de wiskundige muziekbenadering en de mystieke filosofie die op zich een symbolische menselijke uitdrukking zijn van de Kosmische Orde en Evolutie. De titel Almost Nothing en het plastisch beeld sluiten zich aan bij het etherische en het ephimere van deze mystieke, zelfs esoterische Kosmische Samenvloeiing die zich voortdurend buiten de menselijke zintuigen voltrekt en de basiskracht is voor het visuele en niet visuele heelal.”

aaa

aaa

aaa

aaa

Editie Almost Nothing
Zes digitale prints op papier: Almost Nothing nr. 1 (a.c. 359-a) — Almost Nothing nr. 2 (a.c. 359-b) — Almost Nothing nr. 3 (a.c. 359-c) — Almost Nothing nr. 4 (a.c. 359-d) — Almost Nothing nr. 5 (a.c. 359-e) — Almost Nothing nr. 6 (a.c. 359-f).

Zes originele kunstenaarsprints verzameld in een kartonnen zwarte doos — elke print 59,4x42 cm — Epson Ultrachrome K3 Ink op Proline Glossy Photopaper 300 gr — artist’s catalogue n° 359 • editie van 30 exemplaren — gesigneerd en genummerd door de kunstenaar • © 2013 — concept, tekeningen, tekst, grafisch ontwerp, prints: Erwin Clauws
(Alle rechten voorbehouden, geen enkel deel mag uit deze editie worden gereproduceerd op enigerlei wijze – mechanisch, elektronisch of digitaal, inclusief de reproductie in www-gebaseerde informatie, zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar)EDITIE — Six studies for Abstract Characters

De editie “Six studies for Abstract Characters” omvat zes digitale prints met studies voor werken uit de reeks monumentale tekeningen Abstract Characters. Ondanks de term “studies” zijn het op zichzelf staande afgewerkte tekeningen.

De zes uitgebeelde karakters zijn (de titels van de “Abstract Characters” zijn altijd in de vier volgende talen: nederlands, engels, frans en duits) in volgorde van de beelden:
de Argelozethe Credulous – le Naïf – der Gutgläubige / de Ongeduldigethe Impatient – l’Impatient – der Ungeduldige / de Hardvochtigethe Heartless – l’Impitoyable – der Hartherzige / de Betrokkenethe Involved – le Lié – der Verwickelte / de Beschermerthe Protector – le Protecteur – der Beschützer / de Hoopvollethe Optimistic – le Plein d’Espoir – der Hoffnungsvolle

aaa

aaa

aaa

aaa

Editie Six Studies for Abstract Characters
Zes digitale prints op papier: de Argeloze – the Credulous – le Naïf – der Gutgläubige (a.c. 357-a) — de Ongeduldige – the Impatient – l’Impatient – der Ungeduldige (a.c. 357-b) — de Hardvochtige – the Heartless – l’Impitoyable – der Hartherzige (a.c. 357-c) — de Betrokkene – the Involved – le Lié – der Verwickelte (a.c. 357-d) — de Beschermer – the Protector – le Protecteur – der Beschützer (a.c. 357-e) — de Hoopvolle – the Optimistic – le Plein d’Espoir – der Hoffnungsvolle (a.c. 357-f).

Zes originele kunstenaarsprints verzameld in een kartonnen zwarte doos — elke print 59,4x42 cm — Epson Ultrachrome K3 Ink op Proline Glossy Photopaper 300 gr — artist’s catalogue n° 357 • editie van 30 exemplaren — gesigneerd en genummerd door de kunstenaar • © 2013 — concept, tekeningen, grafisch ontwerp, prints: Erwin Clauws
(Alle rechten voorbehouden, geen enkel deel mag uit deze editie worden gereproduceerd op enigerlei wijze – mechanisch, elektronisch of digitaal, inclusief de reproductie in www-gebaseerde informatie, zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar)EDITIE — Six NOH spaces

De editie “Six NOH Spaces” omvat zes digitale prints met lijntekeningen van een ingebeelde “open-gesloten” ruimte. De klassieke Japanse NOH theaterruimte ligt aan de basis van de tekeningen. Deze ruimte is bepaald door vier hoekpilaren. deze zijn orientatiepunten voor de gemaskerde Noh acteur tijdens de opvoering.
Het doel van elke tekening is het visualiseren van verschillende psychologische ruimtes die worden opgeroepen door het spel van een open en gedetermineerde lijnenspel.
Elke tekenig evoceert een verschillende atmosfeer van een simultane werkelijkheid en onwerkelijkheid. Het lijnenspel roept herinneringen op aan omheiningen en tentensteunen, zonder deze te zijn. Dit is een vergelijkbare sfeer met de sfeer van een interagerende fysieke werkelijkheid en een geestelijke wereld (meestal opgeroepen door geesten van voorvaderen of overleden krijgers) in het Noh theater.
Tijdens het Noh spel heeft elke scène, tekst en muziek het doel een psychologische en mentale verplaatsing te veroorzaken bij het publiek. Dit theatraal spel van “werkelijk-onwerkelijk” is van een metafysische aard, omdat dit spel de toeschouwer laat reflecteren over zijn eigen lot en bestemming op zowel een persoonlijke als een kosmische schaal.
In de tekeningen tracht ik deze metafysische aard op te roepen door het gebruik van lichte, bijna efemerische lijnen en de open-gesloten atmosfeer van de onwerkelijke ruimte afbakeningen.
De editie bevat verder een verklarende uitleg (een door de uitgever toegelaten reproductie van de tekst
Fenollosa on the Noh uit het boek The Classic Noh Theatre of Japan van Ezra Pound en Ernest Fenollosa) die de toeschouwer een mogelijke weg kan wijzen naar verdere informatie over het Noh Theater.

De editie was oorspronkelijk één van de werken die werden uitgevoerd tijdens het onderzoek “ The Conscious Quintessence of the Abstract”

aaa

aaa

aaa

aaa

Editie Six NOH Spaces
Zes digitale prints op papier: NOH Space n° 1 (a.c. 275a) – NOH Space n° 2 (a.c. 276a) – NOH Space n° 3 (a.c. 277a) – NOH Space n° 4 (a.c. 278a) – NOH Space n° 5 (a.c. 279a) – NOH Space n° 6 (a.c. 280a) • zes originele kunstenaarsprints verzameld in een kartonnen zwarte doos — elke print 59,4x42 cm — Epson Ultrachrome K3 Inkt op Epson Enhanced Matte Posterboard 800 gr — artist’s catalogue n° 281 • editie van 30 exemplaren — gesigneerd en genummerd door de kunstenaar • © 2011 — concept, tekeningen, grafisch ontwerp, prints — Erwin Clauws (Alle rechten voorbehouden, geen enkel deel mag uit deze editie worden gereproduceerd op enigerlei wijze – mechanisch, elektronisch of digitaal, inclusief de reproductie in www-gebaseerde informatie, zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar).EDITIE — Six studies Amor de lonh

De editie “Six studies Amor de Lonhheeft als inspiratiebron de opera ‘L’Amour de loin” van de hedendaagse Finse componiste Kaija Saariaho. Onder het beluisteren en zien van deze opera ontstond een plan om rond het thema van “de onbereikbare liefde” een plastisch werk te maken. Het eigenaardige tijdsverloop dat gepaard gaat met het bekijken en herbekijken van losse pagina’s uit een editie, leek me een uitstekende metafoor voor deze gelijktijdige onbereikbaarheid en toch aanwezigheid. De zes dubbele composities van een vlak en een lijnenspel die met elkaar op een blad telkens opnieuw converseren wil de symboliek van de geestelijke verbondenheid van de verliefden aan de toeschouwer meegeven. Het is een verhaal over liefde en hoop, telkens opnieuw herhaald …
En indien de toeschouwer geïnteresseerd zou raken naar de opera en erin ook de boodschap van een onbereikbare liefde als metafoor voor de onbereikbare eenheid met een God kan herkennen of zich verder wil verdiepen in aanverwante thema’s zoals
L’enamourement (de dichter die verliefd wordt op iemand die hij nog nooit heeft gezien: la jamais-vu en de elementen van lotsbestemming en zielevereniging), of Amar desamatz (de dichter bemint maar wordt zelf niet bemind, slechts in droom of toekomst is er hoop op een ontmoeting met de geliefde waarvan de liefde enkel uit haar soms bittere woorden zal bestaan), of La mort-par-amour (het beruchte thema van de liefdesdood, sterven voor of door liefde, een klassiek thema in alle kunstvormen), dan is dit een mooie aanvulling bij het werk van de kunstenaar.
De editie was oorspronkelijk één van de werken die werden uitgevoerd tijdens het onderzoek “ The Conscious Quintessence of the Abstract”

aaa

aaa

a aa

a aa
Editie Six studies Amor de lonh
Zes combinaties van digitale print met manuele toevoeging op papier: Amor de lonh n° 1 (a.c. 283a) – Amor de lonh n° 2 (a.c. 283b) – Amor de lonh n° 3 (a.c. 283c) – Amor de lonh n° 4 (a.c. 283d) – Amor de lonh n° 5 (a.c. 283e) – Amor de lonh n° 6 (a.c. 283f) • zes originele kunstenaarsprints met manuele potloodtoevoeging verzameld in een kartonnen zwarte doos — elke print 59,4x42 cm — Epson Ultrachrome K3 Inkt op Epson Enhanced Matte Posterboard 800 gr — artist’s catalogue n° 283 • editie van 30 exemplaren — gesigneerd en genummerd door de kunstenaar • © 2011 — concept, tekeningen, grafisch ontwerp, prints — Erwin Clauws (Alle rechten voorbehouden, geen enkel deel mag uit deze editie worden gereproduceerd op enigerlei wijze – mechanisch, elektronisch of digitaal, inclusief de reproductie in www-gebaseerde informatie, zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar).


EDITIE/PHOTOGRAPHIC BOX — Part of a landscape nr. 13 – 144 black and white shots

144 fotografische beelden in een speciale houten box.
Terug worden hier tegenstellingen uit de natuur gebruikt om een metafysisch beeld op te roepen van een proces dat nooit begint en nooit eindigt.
De 144 beelden — allen variaties op één visueel concept — visualiseren de voorbij glijdende momenten van een onduidelijk tweeledig proces, afbrekend of vormend, in elkaar opgaand of elkaar afstotend ….
De editie was oorspronkelijk één van de werken die werden uitgevoerd tijdens het onderzoek “ The Conscious Quintessence of the Abstract”.

Om de box en enkele beelden te bekijken op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=81CBPTBhn5Qaaa


Part of a landscape nr.13 — 144 black and white shots
[2010 – 144 fotografische beelden in lichthouten box – box: 47,5 x 38,5 x 12 cm / foto’s: 33 x 24 cm – a.c. 199]
De foto’s zijn door de kunstenaar geprint op “digital Fine Art paper, Fibaprint© White Semi-Matte 300 gsm” met duurzame Epson Ultrachrome K3 Ink.
De box is manueel vervaardigd door de kunstenaar.
Eerste exemplaar, volgende exemplaren op aanvraag.(met volgnummer: max. 9 en één artist's proof).


ARTIST'S BOOKHow far … is distance?

In dit manueel getekende leporello boek wordt de kijker meegenomen in een visueel-filosofische tocht van een eenvoudige lijn die zich buigt over de vraag “hoe ver is afstand”.
Terwijl de lijn zich op twee verschillende manieren over het blad beweegt kunnen er tijdens het bladeren misschien antwoorden ontstaan bij de contemplatieve toeschouwer.
De titel "How far…is distance?" is abstract-filosofisch en is gebaseerd op een deel van het gedicht "The two loves" van de Engelse dichteres Edith Sitwell. Deze tekst werd gebruikt door Sir Peter Pears in een “Wigmore Hall concert” in 1983 om de 70e verjaardag van Benjamin Britten's geboorte te vieren: "We might tell the blind the hue of the flower or the philosopher what distance is in the essence of its being, but not the distance between the hearts of men."

Om al de pagina’s uit het het boek te bekijken op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=StMo2CVAo0k

aaa


How far … is distance
[2007-2010 – “loop” leporello artist book / zwart potlood op Whenzou paper / – Cover papier map: 32 x 49,5 cm / boek: één “loop” = 22 zijden 29 x 46 cm; totale lengte: 638 cm – a.c. 106]
Editie van 9 copies en één artist proof. • Bescherm map en pagina's zijn manueel vervaardigd door de kunstenaar.
Elk exemplaar op aanvraag (met volgnummer: max. 9)., lichte variaties in tekening en map zijn bij iedere kopie zeker.PROJECT Inès-Inez

Project Inès-Inez omvat 2 kunstenaarsboeken en een editie van 28 prent-tekst kaarten rond het thema: de innerlijke en uiterlijke wereld van een fysisch en mentaal achtergesteld kind.
Het geheel is een poëtisch doch ook hard verhaal over hoe wij “gewone mensen” soms te oppervlakkig en materialistisch denken over achtergestelde personen. De werken willen een visie geven op de — voor normale mensen — onbekende emotionele en mentale wereld van een achtergesteld jong persoon.
Als symbool hiervoor werd een onbekend meisje gekozen waarvan een naamloze afbeelding werd gevonden op het www. Aan het meisje werd de denkbeeldige naam “Inès-Inez” gegeven.

Editie “Talks with Inès-Inez”

Voor de editie “Talks with Inès-Inez” werd een specifieke selectie gemaakt uit talloze teksten afkomstig uit diverse bronnen en van diverse dichters en schrijvers.
Deze keuzes werden inhoudelijk naar de figuur Inès-Inez getransponeerd vanuit twee vooraf gedefinieerde criteria:
— eerst was er het idee dat verstandelijk achtergestelde kinderen plezier zouden beleven aan de klanken van de woorden wanneer hen de teksten zouden worden voorgelezen en
— als tweede waren er teksten die de broosheid van deze kinderen benadrukken.
Dit alles vanuit een empathisch en gefantaseerd aanvoelen.

aaa

Talks with Inès-Inez
links: totaalbeeld, rechts: detail
Set van 28 kaarten met specifieke teksten, elke kaart 10x15 cm, in plastiek fotohouder – 27x192 cm – editie van 9 en één artist's proof — © Erwin Clauws— 2010 — artist catalogue nr. 201]ARTIST'S BOOK — I remember you, Inès-Inez, in the garden … staring …

Het kunstenaarsboek gaat uit van een ingebeelde situatie waarin Inès-Inez starend in de tuin zit. Er wordt een ingebeelde denkpiste in het hoofd van Inès-Inez door enkel beelden uitgebeeld. De gefantaseerde denkpiste is dat Inès-Inez een libelle ziet op een blad in een donkere hoek van de tuin. Door dit gebeuren belandt ze in haar innerlijke wereld waarin de libelle verandert tot een vreemd hoofd (gevormd uit symmetrische patronen uit de natuur) en explodeert in het licht waarbij Inès-Inez terug in de werkelijkheid belandt van een wegvliegende libelle.

I remember you, Inès-Inez, in the garden … staring
[2010 – fotografische prints op Japans papier / – 16 pagina’s Awagami Masa 86 gsm / beschermfolie: Crystalline Paper — omslag: Metallised Paper —
binding: aan de linkerzijde Japanese binding met dubbele zijden draad [voorzien van binnenin-binding door gedraaide en geknoopte papieren strips] —
afgedrukt met duurzame Epson Ultrachrome K3© Pigment Ink — 53,5 x 39,5 cm – a.c. 200]
Print en binding: uitgevoerd door de kunstenaar.
Eerste exemplaar, volgende exemplaren op aanvraag (met volgnummer: max. 9 en één artist proof). Lichte variaties in omslag en binding per exemplaar.
© Alle rechten Erwin Clauws.ARTIST'S BOOK — I remember you, Inès-Inez, in the garden … looking …

Het kunstenaarsboek “I remember you Inès-Inez, in the garden … looking …” gaat net zoals het vorige boek uit van een ingebeelde situatie waarin Inès-Inez in de tuin zit en kijkt naar overvliegende vliegtuigen die hoog in de lucht hun witte strepen trekken. Deze half-reële-half gefantaseerde situatie van overvliegen wordt uitgebeeld. Het kunstenaarsboek bevat dan ook enkel beelden vanaf eenzelfde plaats genomen van overvliegende vliegtuigen. Het voorbij schrijden van de tijd is zichtbaar aan de verkleuring van de lucht en het steeds donker wordende silhouet van de bladeren en takken van een kersenboom.

I remember you, Inès-Inez, in the garden … looking …
2010 – fotografische prints op Japans papier / – 22 paginas Awagami Masa 86 gsm — omslag: Metallised Paper —
binding: aan de linkerzijde Japanese binding met dubbele zijden draad [voorzien van binnenin- binding door gedraaide en geknoopte papieren strips] —
afgedrukt met duurzame Epson Ultrachrome K3© Pigment Ink — 53,5 x 39,5 cm – a.c. 210
Print en binding: uitgevoerd door de kunstenaar.
Eerste exemplaar, volgende exemplaren op aanvraag (met volgnummer: max. 9 en één artist proof). Lichte variaties in omslag en binding per exemplaar.ARTIST'S BOOK — mood — an anthem for departed souls …

Dit is een uniek leporello boek. Het is direct geschilderd op een, uit één stuk bestaande, lange strook rijstpapier (9,20 m) met zwart pigment en arabische gom.
De gebruikte teksten zijn twee fragmenten uit “Songs of Life and Death, opus 69” — Elämän ja Kuoleman Lauluja — van de Finse componist Aulis Sallinen op teksten van Lassi Nummi (Engelse vertaling: Philip Binham)

Om al de pagina’s uit het het boek te bekijken op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-IvB_2jjrj0

aaa

aaa

aaa

mood … an anthem for departed souls …
2008 – unieke leporello / pigment, Arabische gom op Whenzou paper / – ‘coverpaper’ map: 23 x 49,5 cm / boek: 20 x 46 cm: 46 zijden; totale lengte: 920 cm – a.c. 96
De map en leporello zijn manueel vervaardigd door de kunstenaar.