Erwin Clauws

terug naar de ARTISTIEK ONDERZOEK pagina


Tentoonstelling In Roger Raveel Museum – Februari 2012

tentoonstelling met resultaten uit het ARTISTIEK ONDERZOEK / The Conscious Quintessence of the Abstract —
een vernieuwd onderzoek naar verborgen betekenissen achter de abstracte beeldtaal

22 - 26 februari 2012: Roger Raveelmuseum, Machelen-Zulte, tentoonstelling met rondleiding op 26 februari 2012

RogerRaveelmuseum, Gildestraat 2-8, 9870 Machelen-Zulte

aa aa

In het RogerRaveelmuseum werden de multi-disciplinaire benadering en resultaten in de onderzoeksgebieden “het abstracte beeld en metafysische betekenisen “het abstracte beeld en het licht als figurantengetoond. De werken zijn cross-linked verdeeld over zes ruimtes in het museum en omvatten schilder- en tekenwerk, fotografische werken, kunstenaarseditie en picturale ruimtelijke lichtprojecten.
De eerste ruimte toontde o.a. het fotografische sleutelwerk “A room with a landscape view” dat visueel en inhoudelijk twee thema’s bevat waarop in het onderzoek is gewerkt. Er is het thema van de figuurlijke betekenis van de titel: het samenbrengen van werken in een ruimte waarin een welbepaalde visie wordt getoond over het begrip landschap. Deze visie is metafysisch van aard en richt zich naar de onzichtbare maar steeds aanwezige creatieve en ontbindende krachten van de natuur die in afgemeten ruimtes van tijd het landschap uitmaken.
Tasten de 13 schilderwerken in deze eerste ruimte dit metafysisch thema beeldend af op microscopisch en macroscopisch vlak, dan leidt het aanwezige fotografisch werk “A room with a landscape view” het tweede thema in dat de visie uitdraagt dat achter elk herkenbaar beeld een abstractie staat. Een thema dat verder is uitgewerkt in de laatste zalen van de tentoonstelling met ruimtelijke lichtprojecten.
De
tweede ruimte toonde werken die balanceren tussen de abstracte tekening en schilderwerk en wil artistiek dieper doordringen in het visualiseren van de circulaire bewegingen van dezelfde creatieve en ontbindende krachten waaruit materie en vorm ontstaan. Het onzichtbare visualiseren is één van de taken die de abstracte kunstenaar zich reeds in etnische culturen en in de Westerse abstracte kunst als visionair doel heeft gesteld. De werken van deze tweede ruimte kaderen in deze visionaire traditie doch tegelijkertijd kijkend naar de ontdekkingen van de hedendaagse exacte wetenschappen die volop bezig zijn deze bewegende krachten in kaart te brengen. Het abstracte verliest hier letterlijk zijn greep op het eigenste abstracte door de verfijning van wetenschappelijke meetapparatuur en controle over subatomische gebieden.
In
de derde ruimte was het meest intieme tekenwerk rond het abstracte en het landschap uit het onderzoek samengebracht. De kleine in open lucht gemaakte houtskooltekeningen, getiteld “Part of a landscape”, balanceren tussen werkelijkheid of fantasie, tussen herkenbaar of niet-herkenbaar en tussen detail of overzicht.
De
vierde, vijfde en zesde ruimte waren volledig gewijd aan het onderzoeksthema “het abstracte beeld en het licht als figuranten. De vierde en de vijfde ruimte bevatten telkens één ruimtelijk werk waarin licht drager wordt van een andere inhoudelijke betekenis. Deze betekenisoverdracht doet de eigenlijke abstractie van licht overhellen naar het figuratieve. Dit is eveneens het onderzoeksthema waaruit de fotografische werken in de zesde ruimte zijn ontstaan.
In deze fotografische werken worden het licht en de vaak aanwezige eigen abstracte werken behandeld als gelijkwaardige compositieonderdelen naast duidelijk herkenbare elementen uit het dagelijks leven. De totaalcompositie en sfeer steunt op de picturaliteit van het licht in het beeld en de picturaliteit van een digitale foto opname en linkt zich sterk aan de beeldtaal van het 17e eeuwse Hollandse genre schilderij, echter zonder figuratie. Ik noem deze fotowerken “interieur-genre-stillevens” omdat ze ook een compilatie bevatten van klassieke stijlelementen.
De genreschildering bij Vermeer toonde een persoon in zijn dagdagelijkse omgeving. In de foto’s van Erwin Clauws betreft het dagdagelijkse interieurs waarop de personen ontbreken. Verder is er bij het historische stilleven vaak een gelijkwaardige betekenis toegekend aan de verschillende elementen. In deze ‘interieur-genre-stillevens’ wordt de compositie ook opgebouwd uit gelijkwaardige, nevengeschikte onderdelen.
Tenslotte wordt ook nog een fotografische kunstenaarseditie tentoongesteld bestaande uit 144 aan elkaar gelinkte foto’s waarin de onderdelen “licht-landschap-metafysisch” aan elkaar worden gekoppeld. Daarmee wordt niet enkel het thema “Part of a landscape” afgesloten maar ook het eerste tentoonstellingsonderdeel van “the Conscious Quintessence of the Abstract”.aaa aaa

aaa aaa

aaa aaa

aaa aaa

aaa aaa

aaa aaa